Medlemsinfo | Nordmarkens Karateklubb

Medlemsinfo

Wado Ryu Sverige är en organisation för klubbar som tränar Wado Ryu Karate i Sverige. Wado Ryu Sverige är tillknuten Wado Ryu Karate-Do Acadamy i England.

 

Wado Ryu Karate-Do Academy är öppen för alla ut��vare av Wado Ryu Karate som önskar följa den rätta läran av grundaren Hironori Ohtsuka I och numera av hans son, Grandmaster Hironori Ohtsuka II. Wado Academy leds av sensei M. Shiomitsu, 9th Dan Hanshi. Sen det grundandes 1989 har Wado Academy växt till en enorm organisation med klubbar anslutna runt om i hela världen. Shiomitsu sensei reser regelbundet runt till varje landsorganisation och till vissa klubbar, för att hålla kurser, graderingar och framförallt uppr��tth��lla en likvärdig standard.

 

Wado Ryu Sverige har ett tätt samarbete med Wado Ryu Norge d����r Øistein Riber 6.Dan är huvudinstrukt��r.

 

Wado Ryu Sverige har i nuläget 2 klubbar, Nordmarkens KK och Töcksfors KK. Totalt ca 100 medlemmar i alla åldrar

 

Som medlem i Nordmarkens Karateklubb är du f������rsäkrad genom Svenska Karateförbundet, mer info hittar du här.

 

 

 


 Terminsavgifter

Barn 6-9 år:

500 kr/termin inkl. dräkt alt bälte


Ungdom fr.10 år t.o.m.17 år:

500 kr/termin


Vuxen fr.18 år:

600 kr/terminBankgiro 5419-1085


Styrelsen i WRS:

Ordförande: Knut Langsrud (3.Dan)

Vice ordförande: Björn Monrad (4.Dan)

Kassör: Ulla Aronsson (2.Dan)

Sekreterare: Bodil Aronsson (2.Dan)

Ledamot: Lisbeth Heen (1.kyu)

Ledamot: Kurt Penman (1 kyu)

Revisor: Jessica Danielsson (6 kyu)